Anmälan

Årets Sävarcamp kommer ske mellan 21 och 29 juni 2022. Här nedan är anmälan öppen mellan 1 till och med den 15 april.

Betala efter förmåga

Till Sävarcamp har du möjlighet att betala efter förmåga. Det innebär att du kan betala enligt en glidande skala, från 600 kr upp till 2500 kr för en lägerplats. Den reella kostnaden för en lägerplats på Sävarcamp är 2500 kr men tack vare bidragsgivare kan vi erbjuda detta.

Har du en livssituation som gör att du inte kan betala så är du välkommen att ansöka om friplats här intill.

Anmälan öppnar om

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)