Friplats

För dig som inte själv har möjlighet att finansiera en lägerplats, finns möjligheten att söka friplats dvs. att anmäla ditt barn till ett läger utan kostnad. Det är även möjligt att fler än ett barn per familj kan beviljas friplats. Ansökan är öppen mellan 1 april och 15 april. Besked om beviljad eller nekad friplats ges i början på maj. Observera att din ansökan inte garanterar dig någon friplats utan bedöms av en grupp inom Sävarcamp som också fördelar friplatserna. Det går inte att boka en plats på läger och samtidigt söka friplats, endast ett av alternativen är möjligt. Personal har sekretesskyldighet i alla frågor som rör ansökningar om friplatser. Din ansökan är konfidentiell. Denna unika möjlighet kan vi erbjuda tack vare stöd från bidragsgivare.

1 Coronainformation
2 Barnets uppgifter
3 Kontaktuppgifter
4 Övrigt
  • Vi som jobbar med Sävarcamp följer den senaste utvecklingen gällande Coronaviruset. Om lägret tråkigt nog skulle ställas in så kommer ni att meddelas detta. Du kan alltid läsa våra senaste uppdateringar gällande Coronaviruset på vår sida www.savarcamp.se/corona

Kontakta oss

Skicka ett meddelande till oss eller kontakta oss på annat sätt.

Sävar IK – Aspvägen 30,
918 31 Sävar

info@savarcamp.se

Skicka ett meddelande till oss