Vad är Sävarcamp?

Sävarcamp har en god föreningssamverkan och idén är såväl som att skapa en bra start på sommarlovet för barnen, att även väcka intresse för olika aktiviteter inom både sport och kultur. På senare år så har ungdomarna som jobbat via kommunen tidigare år klivit upp och arrangerar lägret ideellt och i princip helt själva. Med hjälp av en projektledning som även den består av ungdomar.

Sävarcamp bidrar till att barn får prova på en mängd olika aktiviteter som skapar ett intresse för föreningar. Det bidrar även till att barnen har något att göra på dagarna, skaffar sig nya kompisar och utmanar sig själva. Sävarcamp kanske framförallt uppmuntrar till ungt ledarskap, och föreningsliv. Detta gäller inte bara föreningar i Sävar utan vi samarbetar även med föreningar i Umeå, samtidigt som vi aktivt jobbar med att marknadsföra lägret, idén och motiven bakom. Dessutom är lägret betydligt billigare än andra liknande läger för barn, vilket även lockar de som har det sämre ställt ekonomiskt.

Ägare och styrgrupp

Syfte och mål

1. En långsiktig satsning på utbildning och utveckling av ungt ledarskap. Vi tror att utveckling av ungt ledarskap bidrar till ansvar och personliga färdigheter hos ungdomar. Genom att få ansvar växer man! Genom att ge ungdomar chansen att utvecklas i ledarskap avlastas dagens engagerade föräldraledare och framtida ledarrekrytering underlättas. Vi tror också att 16-åringarna har stor nytta av sina nyvunna ledaregenskaper.

2. Sävarcamp stödjer föreningslivet i Sävar att arbeta med ett tydligare ungdomsperspektiv, där ungdomar inte enbart är målgrupp utan även deltagare, ledare, initiativtagare och beslutsfattare.

3. Att nå barn och ungdomar som idag står utanför föreningslivet och ge dem chansen att nyfiket pröva på och hitta nya intressen. Därav satsningen på ett brett utbud där barn får pröva på saker de inte tidigare gjort.

4. Arbeta förebyggande att skapa ökat välbefinnandet, en sundare självbild och självförtroendet som ger barn och ungdomar i Sävar ökad förmåga att stå emot riskbeteenden som droger, skadegörelse och mobbing.

5. Att utveckla samverkan och kontaktytor mellan byborna i Sävar. Låt idrotten möta kulturen.

6. Att på sikt få till internationell samverkan kring ledarskap, demokrati, kultur och idrott.